Delweddu Abdomenol 2020: Adolygiad Cywasgol | Cyrsiau Fideo Meddygol.

2020 Abdominal Imaging: A Compressive Review

pris rheolaidd
$ 50.00
pris gwerthu
$ 50.00
pris rheolaidd
Gwerthu allan
Pris yr uned

Delweddu Abdomenol 2020: Adolygiad Cywasgol

Michael P. Federle, MD Yn Cyflwyno Delweddu Abdomenol: Adolygiad Cywasgol

BYDDWCH YN CAEL Y CWRS DRWY GYSYLLTIAD LAWRLWYTHO LIFETIME (CYFLYM CYFLYM) AR ÔL TALU

Ynglŷn â'r Gweithgaredd Addysgu CME hwn
Mae'r gweithgaredd CME hwn yn darparu adolygiad cynhwysfawr o rai o'r heriau mawr o ran delweddu'r abdomen. Rhoddir pwyslais ar rolau cyfredol CT, MR, sonograffeg a fflworosgopi. Yn ogystal, cyngor ar sut i ddefnyddio offer cefnogi penderfyniadau clinigol i gynhyrchu adroddiadau sy'n cynnig y diagnosis mwyaf penodol a defnyddiol yn glinigol.

Cynulleidfa Darged
Mae'r gweithgaredd CME hwn wedi'i gynllunio i addysgu Radiolegwyr, yn ogystal ag eraill sydd â diddordeb mewn delweddu'r corff.

Amcanion Addysgol
Ar ôl cwblhau'r gweithgaredd addysgu CME hwn, dylech allu:
  • Trafodwch rôl delweddu wrth ddiagnosio, trin a rheoli clefyd pancreatig, afu a gastroberfeddol ac arennol.
  • Trafodwch y nodweddion delweddu a chlinigol sy'n caniatáu i radiolegwyr ddatblygu diagnosis gwahaniaethol arbenigol ar gyfer llawer o'r anhwylderau abdomenol mwyaf cyffredin a phwysig.
  • Trafodwch rinweddau cymharol a chymhwyso delweddu trawsdoriadol a fflworosgopi wrth wneud diagnosis o anhwylderau GI.
  • Trafodwch rôl gyfredol bwysig fflworosgopi wrth werthuso cleifion cyn ac ar ôl llawdriniaeth ar gyfer gordewdra, GERD, a charsinoma esophageal.
  • Trafodwch yr heriau meddyginiaethol cyfredol sy'n wynebu radiolegwyr, a sut i'w hosgoi.

 

Pynciau a Siaradwyr:

 Sesiwn 1

DDX Arbenigol: Offeren Arennol Cystig

DDX Arbenigol: Offerennau Pancreatig Cystig a Mucinous

Sesiwn 2

DDX Arbenigol: Offeren Afu Systig

Hemorrhage Abdomenol: Diagnosis a Rheolaeth

Sesiwn 3

Gwerthusiad o Glefyd yr Afu Gwasgaredig gan CT + MR

Lesau Ffocws yn yr Afu Noncirrhotic (Dx Diffiniol gan CT + / neu MR)

Lesau Ffocws yn yr Afu Cirrhotic

Sesiwn 4

Fflworosgopi yn y CT - Cyfnod Endosgopi

Cymhlethdodau Llawfeddygaeth Bariatreg - Canfyddiadau Clinigol a Delweddu

Delweddu Ôl-lawdriniaethol o Ganser Esophageal

Sesiwn 5

Llawfeddygaeth Antireflux: Yr hyn y mae angen i'r Radiolegydd ei Wybod

EDDx: Poen RLQ

Poen DDX LLQ arbenigol (Diverticutisis, ac ati)

Sesiwn 6

Materion Camymddwyn ar gyfer Radiolegwyr

Sel

Ddim ar gael

Wedi Gwerthu Allan