Diweddariad Delweddu ac Ymyrraeth y Fron Clinigol 2020 | Cyrsiau Fideo Meddygol.

2020 Clinical Breast Imaging and Interventions Update

pris rheolaidd
$ 50.00
pris gwerthu
$ 50.00
pris rheolaidd
Gwerthu allan
Pris yr uned

BYDDWCH YN CAEL Y CWRS DRWY GYSYLLTIAD LAWRLWYTHO LIFETIME (CYFLYM CYFLYM) AR ÔL TALU

 Diweddariad Delweddu ac Ymyriadau'r Fron Clinigol 2020

Pynciau a Siaradwyr:

 

1. Sgrinio ar gyfer Canser y Fron
2. Gwella Ansawdd Gan ddefnyddio'r Rhaglen Arolygu - EQUIP
3. Sut i Siarad â Chleifion
4. Gwerthuso Merched Ifanc
5. Adolygiad Achos
6. MQSA, Mamograffeg Ddigidol a Tomosynthesis
7. Gwerthuso a Rheoli MR ar Wella Di-fàs
8. Biopsi UD, MRI, a FNA
9. Biopsi dan Arweiniad DBT a Lleoleiddio Di-wifr
10. Llwyfannu Canser y Fron Yn seiliedig ar 8fed Argraffiad AJCC
11. Gwerthusiad o'r Axilla
12. Patholeg y Fron ar gyfer Radiolegwyr Gweithdrefnau Safonol ac Arloesi Diweddar
13. Diweddariad Llawfeddygaeth y Fron
14. Achosion Mamograffeg Bron-Miss
15. DBT o Gyfrifiadau
16. Delweddu'r Fron Diagnostig yn Oes DBT
17. Adolygiad Achos Amlfoddedd
18. Canser y Fron Etifeddol
19. Delweddu'r Claf Beichiog a Lactaidd
20. Adolygiad Achos Canserau'r Fron a Ganfyddir DBT
21. MRI a Delweddu y Fron Estynedig ac Ailadeiladu
22. Canllaw Ymarferol i Wella Perfformiad Canlyniadau Uwchsain y Fron
23. Biopsi y Fron dan Arweiniad MRI
24. Cydberthynas Delweddu Canfyddiadau MRI
25. Sgrinio Uwchsain y Fron - Perlau a Pheryglon
26. Diweddariad Canfod Canser ar Arolygu a Sgrinio gydag MRI
27. Diweddariad BI-RADS MRI y Fron
28. BI-RADS Uwchsain Beth i'w wneud Pryd
29. Llwyfannu Canser y Fron yn y Fron Trwchus
30. BIRADAU 3 ar MRI y Fron
31. Technoleg Uwchsain y Fron Newydd a Beth sydd ar y Gorwel
32. Ffiseg - Mamograffeg

 

Sel

Ddim ar gael

Wedi Gwerthu Allan