Pecyn Hunan-Astudio Niwroleg ac Iechyd Ymddygiadol AAFP ar gyfer y Meddyg Teulu - Rhifyn 1af 2019 | Cyrsiau Fideo Meddygol.

AAFP Neurology and Behavioral Health for the Family Physician Self-Study Package – 1st Edition 2019

pris rheolaidd
$ 60.00
pris gwerthu
$ 60.00
pris rheolaidd
Gwerthu allan
Pris yr uned

Pecyn Hunan-Astudio Niwroleg ac Iechyd Ymddygiadol AAFP ar gyfer y Meddyg Teulu - Rhifyn 1af 2019

BYDDWCH YN CAEL Y CWRS DRWY GYSYLLTIAD LAWRLWYTHO LIFETIME (CYFLYM CYFLYM) AR ÔL TALU

Wedi'i recordio ar gwrs byw AAFP, mae'r Pecyn Hunan-Astudio Niwroleg ac Iechyd Ymddygiadol AAFP ar gyfer Pecyn Hunan-Astudio Meddyg Teulu yn ddatrysiad dysgu â ffocws wedi'i seilio ar dystiolaeth a adeiladwyd i'ch helpu i gadw'ch ymarfer yn gyfredol. Ymhlith y pynciau mae ADHD, Anhwylderau Sbectrwm Awtistiaeth, anhwylderau bwyta, clefyd Alzheimer, poen niwropathig, anhwylderau cysgu, a mwy - ar amserlen sy'n gweithio orau i chi - gyda gweithgareddau dysgu atodol mewn sawl fformat.

AMCANION DYSGU

Ar ôl cwblhau'r gweithgaredd CME hwn, dylech allu:

1. Datblygu strategaethau gofal sylfaenol sy'n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer cyflyrau niwrolegol cyffredin yng ngofal cleifion, gan gynnwys clefyd Alzheimer a dementias eraill, poen niwropathig, anhwylderau symud, cyfergydion, trawiadau, anhwylderau cysgu, a mwy.

2. Paratoi cynlluniau effeithiol i wneud diagnosis, trin a rheoli cyflyrau iechyd ymddygiadol cyffredin a welir mewn gofal sylfaenol, gan gynnwys iselder ac anhwylderau pryder, ADHD, Anhwylderau Sbectrwm Awtistiaeth, anhwylderau bwyta, PTSD, cam-drin sylweddau, a mwy.

3. Addysgu a chynghori cleifion ar strategaethau addasu ymddygiad i leihau risgiau cymhlethdodau a gwella canlyniadau sy'n gysylltiedig â'u hiechyd niwrolegol a / neu ymddygiadol.

4. Darparu cydgysylltiad gofal effeithiol pan fydd angen atgyfeiriad arbenigol.

5. Defnyddio strategaethau i helpu cleifion i oresgyn rhwystrau i newid mewn perthynas â rheoli clefydau, gan gynnwys cymhwysedd diwylliannol, sgiliau llythrennedd a mynediad at wasanaethau neu ofal.

Pynciau a Siaradwyr:

 - ADHD
- Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth
- Anhwylderau Deubegwn
- Cyferbyniad
- Dementia a Deliriwm
- Sgrinio a Rheoli Iselder
- Pendro a Vertigo
- Diagnosis a Thriniaeth Cwsg gormodol yn ystod y dydd
- Anhwylder Gait
- Anhwylder Pryder Cyffredinol
- Pigiadau ar gyfer Dal Nerf Ymylol
- Meigryn
- Poen niwropathig
- Adnabod a Thrin Cam-drin Opioid: Stori Mathew
- Diweddariad Parkinson's
- Cofrestriadau Nerf Ymylol
- Gwerthuso Seicolegol ac Archwiliad Statws Meddwl
- Seicosis
- PTSD
- Anhwylderau Atafaelu mewn Plant ac Oedolion
- Anhwylderau Cwsg ac Insomnia Gwerthuso a Rheoli Insomnia Cronig
- Cam-drin Sylweddau
- Hunanladdiad
- Gofal Gwybodus Trawma

Sel

Ddim ar gael

Wedi Gwerthu Allan