Pecyn Hunan-Astudio Iechyd Gwledig AAFP - Rhifyn 1af 2020 | Cyrsiau Fideo Meddygol.

AAFP Rural Health Self-Study Package – 1st Edition 2020

pris rheolaidd
$ 60.00
pris gwerthu
$ 60.00
pris rheolaidd
Gwerthu allan
Pris yr uned

Pecyn Hunan-Astudio Iechyd Gwledig AAFP - Rhifyn 1af 2020

BYDDWCH YN CAEL Y CWRS DRWY GYSYLLTIAD LAWRLWYTHO LIFETIME (CYFLYM CYFLYM) AR ÔL TALU

Mae'r cwrs newydd hwn yn mynd i'r afael ag anghenion unigryw meddygon mewn cymunedau gwledig ar bynciau sy'n cynnwys rheoli clefydau cronig lefel uchel, iechyd ymddygiadol, anhwylderau defnyddio sylweddau, iechyd mamau, a mwy.

Wedi'i recordio o gwrs llif byw Iechyd Gwledig yr AAFP, mae'r pecyn hunan-astudio fideo 26 sesiwn hwn yn caniatáu ichi hogi'ch sgiliau clinigol ac adolygu'r canllawiau diweddaraf sy'n seiliedig ar dystiolaeth sy'n berthnasol i ymarfer meddygaeth teulu gwledig - ar amserlen sy'n gweithio orau i chi.

Amcanion Dysgu: 

Ar ddiwedd y gweithgaredd hwn, byddwch yn gallu:

- Gweithredu'r canllawiau diweddaraf sy'n seiliedig ar dystiolaeth mewn ystod o bynciau sy'n berthnasol i ymarfer meddygaeth teulu gwledig.

- Trwy fwy o wybodaeth, rheolwch fwy o'ch cleifion heb yr angen i atgyfeirio.

- Cysylltu â meddygon teulu gwledig eraill a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i greu cysylltiadau ar gyfer gwella a chefnogi arferion yn barhaus.

Pynciau a Siaradwyr:

 - Anhwylder Deubegwn
- Poen Cronig a Thriniaethau Atodol
- Delio ag Argyfyngau ar gyfer Cleifion ag Anhwylderau Seicotig
- Cynnal Iechyd ar gyfer Goroeswyr Canser
- Hepatitis C.
- Sut i Ddehongli'r Canlyniadau o Sgrin Cyffuriau wrin
- Gweithredu Therapi Ymddygiad Gwybyddol
- Ymgorffori Teleiechyd yn eich Ymarfer
- Pympiau Inswlin: Cychwyn Therapi a chymhlethdodau
- Rheoli Gorbwysedd Gestational a Preeclampsia
- Rheoli Cam-briodi
- Rheoli Gordewdra Oedolion yn Eich Ymarfer
- Rheoli Arthritis Hunanimiwn yn Eich Ymarfer, Rhan 1: Diagnosis
- Rheoli Arthritis Hunanimiwn yn Eich Ymarfer, Rhan 2: Triniaeth
- Rheoli Materion Cyffredin mewn Seiciatreg Plant a Phobl Ifanc
- Rheoli Cleifion ag Awtistiaeth ac Anhwylderau Datblygiadol
- Diweddariad Gofal Mamolaeth
- Meddyginiaethau Iselder Newydd a Thrin Iselder Anhydrin
- Anhwylder Defnydd Opioid mewn Beichiogrwydd
- PrEP
- Egwyddorion Gofal Clwyfau
- Astudiaethau Achos Dethol wrth Drin Anhwylder Defnyddio Sylweddau
- Achosion Dethol mewn Meddygaeth Ysbyty
- TOLAC a VBAC
- Trin ADHD
- Trin Cleifion ag Anhwylder Defnydd Opioid

Sel

Ddim ar gael

Wedi Gwerthu Allan