Canllaw Ymarfer AIUM ar gyfer y Pelvis Benywaidd Cyrsiau Fideo Meddygol.

AIUM Practice Guideline for the Female Pelvis

pris rheolaidd
$ 20.00
pris gwerthu
$ 20.00
pris rheolaidd
Gwerthu allan
Pris yr uned

Canllaw Ymarfer AIUM ar gyfer y Pelvis Benywaidd

Fformat: Ffeiliau Fideo

BYDDWCH YN CAEL Y CWRS DRWY GYSYLLTIAD LAWRLWYTHO LIFETIME (CYFLYM CYFLYM) AR ÔL TALU

ar ôl gwylio'r fideo hon, bydd y dysgwr yn gallu disgrifio ymddangosiad sonograffig y groth, yr ofarïau, ceg y groth a'r bledren; dangos uwchsain cyflawn o'r pelfis benywaidd; a defnyddio uwchsain 3D i ddelweddu golygfa goronaidd y groth a llawr y pelfis. Y priodoleddau dysgwr sy'n cael sylw yw gwybodaeth feddygol, gofal cleifion, a dysgu a gwella ar sail ymarfer.

Mae credyd CME ar gyfer y fideo hon ar gael trwy Gorffennaf 1, 2020. Mae'r fideo hon yn gymwys ar gyfer .5 credyd CME. Mae'r prawf CME ar gyfer y fideo hon ar gael yma: aium.org/cme/testsVideo.aspx. Edrychwch am deitl y fideo hon

Sel

Ddim ar gael

Wedi Gwerthu Allan