Plymio Dwfn ARRS i Radioleg y Pen a'r Gwddf 2020 | Cyrsiau Fideo Meddygol.

ARRS Deep Dive into Head and Neck Radiology 2020

pris rheolaidd
$ 45.00
pris gwerthu
$ 45.00
pris rheolaidd
Gwerthu allan
Pris yr uned

Plymio Deep ARRS i Radioleg y Pen a'r Gwddf 2020

Cwrs Fideo Llawn

BYDDWCH YN CAEL Y CWRS DRWY GYSYLLTIAD LAWRLWYTHO LIFETIME (CYFLYM CYFLYM) AR ÔL TALU

Oherwydd anatomeg gymhleth, heriau ar gyfer delweddu gorau posibl, ac ymddangosiadau ôl-driniaeth gymhleth, gall cydrannau pen a gwddf niwroradioleg fod yn frawychus i unrhyw radiolegydd. Mae cleifion â chlefydau'r pen a'r gwddf i'w gweld ar bob lefel ysbyty, felly mae'r Cwrs Ar-lein hwn yn ymdrin â hanfodion radioleg y pen a'r gwddf, gan adolygu'r patholegau y bydd pob radiolegydd yn dod ar eu traws. Dysgwch gan arbenigwyr blaenllaw wrth iddynt gyflwyno “sut i wneud” manwl ar gyfer protocolling a dehongli astudiaethau pen a gwddf.

Ennill credyd ar eich cyflymder eich hun trwy Fedi 20, 2023 a parhau i gyrchu'ch fideos tan Fedi 21, 2030. Gweler isod am ganlyniadau dysgu a rhestr o fodiwlau a darlithoedd unigol.

Canlyniadau Dysgu a Darlithoedd

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, dylai'r dysgwr allu:

 • disgrifio nodweddion delweddu nodweddiadol briwiau fasgwlaidd sy'n effeithio ar yr orbit
 • nodi protocolau delweddu priodol i ddelweddu heintiau orbitol a chyflyrau llidiol
 • disgrifio'r gwaith delweddu a chanfyddiadau achosion cyffredin ac anghyffredin o golli clyw dargludol ar niwroddelweddu trawsdoriadol, gan gynnwys CT amserol ac MRI
 • cydnabod yr anatomeg bwysig sy'n gysylltiedig â SNH
 • trafod paradeimau delweddu i werthuso claf â hyperparathyroidiaeth sylfaenol
 • disgrifio ymddangosiad CT ac MRI y neoplasmau sinonasal anfalaen anfalaen a malaen mwyaf cyffredin ac adrodd am yr hyn y mae'r llawfeddyg eisiau ei wybod 
 • nodi sut mae modiwlau thyroid yn metastasizeiddio a sut i wahaniaethu oddi wrth ddynwarediadau eraill

Modiwl 1

 • Colled Clyw Dargludol—N. Koontz
 • Tinnitus Pulsatile—P. Chapman
 • Colled Clyw Synhwyraidd—R. Wiggins
 • Anatomeg Orbital, Haint, Llid—M. Jhaveri
 • Trawma Orbital—E. Quigley
 • Lesau Orbital: Tiwmorau a Camffurfiadau Fasgwlaidd—D. Shatzkes

Modiwl 2

 • Anatomeg a Llid Sinonasal—L. Ledbetter
 • Neoplasmau a Dynwarediadau Sinonasal—K. Baugnon
 • Gwaith Delweddu CSF-Rhinnorhea—P. Rhyner
 • Lymphadenopathi Serfigol—C. Glastonbury
 • Delweddu Modiwlau Thyroid a Wnaed yn Syml—M. Mamlouk
 • Delweddu Workup o Hyperparathyroidiaeth—CD Phillips
   
Sel

Ddim ar gael

Wedi Gwerthu Allan