Uchafbwyntiau ARRS mewn Delweddu Thorasig a Cardiofasgwlaidd 2019 | Cyrsiau Fideo Meddygol.

ARRS Highlights in Thoracic and Cardiovascular Imaging 2019

pris rheolaidd
$ 60.00
pris gwerthu
$ 60.00
pris rheolaidd
Gwerthu allan
Pris yr uned

Uchafbwyntiau ARRS mewn Delweddu Thorasig a Cardiofasgwlaidd 2019

Cwrs Fideo Llawn

BYDDWCH YN CAEL Y CWRS DRWY GYSYLLTIAD LAWRLWYTHO LIFETIME (CYFLYM CYFLYM) AR ÔL TALU

Yn ymdrin â phynciau fel delweddu canser yr ysgyfaint a CT cydraniad uchel, yn ogystal â delweddu brys o'r frest - gan gynnwys trawma, thromboemboledd ysgyfeiniol, a haint ysgyfeiniol - mae'r Cwrs Ar-lein hwn hefyd yn cynnwys dau fodiwl sy'n ymroddedig i adolygiadau achos o ddelweddu CT a MR o'r system gardiofasgwlaidd. Mae mynediad i bob achos wedi'i gynnwys, felly gallwch ddilyn ynghyd â chyflwynwyr y cwrs. 

Ennill credyd ar eich cyflymder eich hun trwy Ragfyr 15, 2022 a parhau i gyrchu'ch fideos tan Ragfyr 16, 2029. Gweler isod am ganlyniadau dysgu a rhestr o fodiwlau a darlithoedd unigol.

Canlyniadau Dysgu a Darlithoedd

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, dylai'r dysgwr allu:

 • gweithredu canllawiau ar gyfer gwerthuso a rheoli modiwlau ysgyfeiniol
 • rhestru amlygiadau delweddu o ganser sylfaenol yr ysgyfaint ac agweddau pwysig ar lwyfannu delweddu canser sylfaenol yr ysgyfaint
 • dehongli arholiadau sgrinio'r ysgyfaint yn seiliedig ar gategorïau'r Ysgyfaint-RADS ™
 • dehongli astudiaethau HRCT a gwneud diagnosis a chategoreiddio achosion o ffibrosis yr ysgyfaint yn gywir
 • gweithredu arferion gorau wrth ddehongli angiograffeg ysgyfeiniol CT
 • integreiddio delweddu cardiofasgwlaidd i ymarfer beunyddiol

Modiwl 1

 • Modiwl Pwlmonaidd Solitary—M. Rosado de Christenson
 • Delweddu Canser yr Ysgyfaint—S. Betancourt
 • Sgrinio Canser yr Ysgyfaint—M. Rosado de Christenson
 • FDG Thorasig FD / PET—S. Betancourt

Modiwl 2

 • Trawma'r Frest—D. Vargas
 • Agwedd at Offeren Mediastinal—S. Bhalla
 • Clefydau'r Pleura—D. Vargas

Modiwl 3

 • Patrymau HRCT Sylfaenol—G. Abbott
 • Ymagwedd at Glefyd yr Ysgyfaint Systig—B. Elicker
 • Clefyd yr Ysgyfaint Ffibrotig—G. Abbott

Modiwl 4

 • Bronchiolitis ar gyfer y Radiolegydd Cyffredinol—S. Martinez-Jimenez
 • Clefydau sy'n Gysylltiedig ag Ysmygu—B. Elicker
 • CT ar gyfer Emboledd Ysgyfeiniol—S. Bhalla
 • Haint Ysgyfeiniol—S. Martinez-Jimenez

Modiwl 5

 • CT Cardiaidd: Sylfaen Tystiolaeth yn 2019—U. Schoepf
 • CT Cardiofasgwlaidd: Technegau Caffael Delwedd Arfer Gorau—C. De Cecco
 • CT Fasgwlaidd: Arwyddion, Cymwysiadau, Canfyddiadau a Thystiolaeth—H. Becker
 • Delweddu CT o Strwythur a Swyddogaeth y Galon—U. Schoepf

Modiwl 6

 • MRI Cardiofasgwlaidd: Technegau Caffael Delwedd Arfer Gorau—C. De Cecco
 • MRI Cardiofasgwlaidd: Arwyddion, Cymwysiadau, Canfyddiadau a Thystiolaeth—C. De Cecco
 • Integreiddio Delweddu Cardiaidd yn Eich Ymarfer—H. Becker

Modiwl 7

 • Adolygiad Achos CT Cardiofasgwlaidd—U. Schoepf a H. Becker

Modiwl 8

 • Adolygiad Achos MR Cardiofasgwlaidd—C. De Cecco
Sel

Ddim ar gael

Wedi Gwerthu Allan