Delweddu Genitourinary Gwryw ARRS: O Anatomeg i Oncoleg 2018 | Cyrsiau Fideo Meddygol.

ARRS Male Genitourinary Imaging: From Anatomy to Oncology 2018

pris rheolaidd
$ 45.00
pris gwerthu
$ 45.00
pris rheolaidd
Gwerthu allan
Pris yr uned

Delweddu Genitourinary Gwryw ARRS: O Anatomeg i Oncoleg 2018

Cwrs Fideo Llawn

BYDDWCH YN CAEL Y CWRS DRWY GYSYLLTIAD LAWRLWYTHO LIFETIME (CYFLYM CYFLYM) AR ÔL TALU

Cwrs Ar-lein Touchstone

Bydd y cwrs yn eich helpu i adnabod anatomeg ac anomaleddau pediatreg sy'n unigryw i'r system genhedlol-droethol dynion, yn ogystal â rôl delweddu ar gyfer gwerthuso anffrwythlondeb dynion. Dysgu am bynciau oncoleg gan gynnwys gwahaniaethu patholeg ceilliau â briwiau uwchsain a phenile ag MRI, a disgrifio canfyddiadau delweddu carcinoma celloedd wrothelaidd.

Ennill credyd ar eich cyflymder eich hun trwy Dachwedd 15, 2021 a parhau i gyrchu'ch fideos tan Dachwedd 16, 2028. Gweler isod am ganlyniadau dysgu a rhestr o fodiwlau a darlithoedd unigol.

Canlyniadau Dysgu a Darlithoedd

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, dylai'r dysgwr allu: 

 • Cydnabod anatomeg arferol y system genhedlol-droethol gwrywaidd (GU) gan gynnwys y prostad, y bledren, y pidyn, a chynnwys scrotal
 • Disgrifiwch syndromau cyffredin ag anomaleddau GU a geir mewn archwiliadau delweddu cyn-geni a phediatreg
 • Gwahaniaethu patholeg intratesticular ac allwthiol gyda uwchsain
 • Disgrifiwch ganfyddiadau delweddu gwahanol safleoedd a chamau T (o lwyfannu TNM) o garsinoma celloedd wrothelaidd yn y llwybr cenhedlol-droethol gwrywaidd
 • Cydnabod darganfyddiad delweddu ar gyfer achosion cyn ac ôl-geilliol a cheilliau anffrwythlondeb dynion
 • Gwahaniaethwch friwiau penile anfalaen a malaen gydag MRI

Modiwl 1

 • Anatomeg GU Gwryw—G. Wile
 • MR y Pidyn: Yr hyn y mae angen i chi ei wybod—C. Bolan 
 • GU Pediatreg: Pwyslais ar y Claf Gwryw—J. Williams 
 • Delweddu mewn Anffrwythlondeb Gwryw—JD LeGout

Modiwl 2

 • Carcinoma Cell Urothelial y Tractyn Wrinaidd Gwryw—M. Harri
 • MRI Prostad Aml-gymesur ar gyfer Canser y Prostad a PI-RADS v2—M. Harri
 • Offerennau Scrotal: Delweddu Patholeg Mewnol ac All-geilliol—L. Alexander
   
Sel

Ddim ar gael

Wedi Gwerthu Allan