Digwyddiadau Anafusion Torfol ARRS: Cyflwyniad i Ddychymygwyr 2020 | Cyrsiau Fideo Meddygol.

ARRS Mass Casualty Incidents: Introduction for Imagers 2020

pris rheolaidd
$ 85.00
pris gwerthu
$ 85.00
pris rheolaidd
Gwerthu allan
Pris yr uned

Digwyddiadau Anafusion Torfol ARRS: Cyflwyniad i Ddychymygwyr 2020

Cwrs Fideo Llawn

BYDDWCH YN CAEL Y CWRS DRWY GYSYLLTIAD LAWRLWYTHO LIFETIME (CYFLYM CYFLYM) AR ÔL TALU

Mae'r Cwrs Ar-lein hwn yn dechrau gyda throsolwg trylwyr o ddigwyddiadau damweiniau torfol (MCIs), ac yna mewnwelediadau ar sefyllfaoedd MCI penodol o safbwynt y fyddin sydd wedi'i hyfforddi'n dda. Mae rôl delweddu wrth dreialu dioddefwyr MCI a'i weithredu yn adran radioleg sefydliad i gynyddu trwybwn yn dilyn - rhannu map y broses ddelweddu yn drafodaethau gwahanol, o gofnod archeb gychwynnol i gyfathrebu adroddiad terfynol. Ymdrinnir â phob cam o'r broses hon gyda chwestiynau sy'n ysgogi'r meddwl, ynghyd ag awgrymiadau a strategaethau ar gyfer gwella ac integreiddio i'ch adran eich hun.

Ennill credyd ar eich cyflymder eich hun trwy Orffennaf 19, 2023 a parhau i gyrchu'ch fideos tan Orffennaf 20, 2030. Gweler isod am ganlyniadau dysgu a rhestr o siaradwyr a darlithoedd.

Canlyniadau Dysgu

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, dylai'r dysgwr allu:

 • trafod terminoleg sylfaenol a chysyniadau sylfaenol y tu ôl i ymateb a rheolaeth digwyddiadau damweiniau torfol
 • cydnabod ffyrdd sylfaenol o addasu protocolau CT i symleiddio gwaith delweddu mewn MCIs
 • disgrifio rôl radioleg mewn digwyddiad anafusion torfol
 • dangos pwysigrwydd efelychu ac ymarfer corff ar gyfer MCI a pha ymdrechion sydd eu hangen i gynnal ymarfer cywir

Siaradwyr a Darlithoedd

 • Digwyddiadau Anafusion Torfol: Cyflwyniad—S. Chong
 • MCI: Datblygu Cynllun Radioleg—R. Bilow
 • Gwersi MCI a Ddysgwyd gan Radiolegydd Milwrol—E. Roberge
 • Strategaethau MCI: Protocolau, Prosesu, a PACS—C. Sliker
 • Strategaethau MCI: Staff, Sganwyr a Stretchers—K. Linnau
 • Strategaethau MCI: Archebu a Chyfathrebu—M. Bernstein
 • Strategaethau Addysg MCI—R. Bilow
 • MCI: Efelychu i Ysgogi—F. Berger
   
Sel

Ddim ar gael

Wedi Gwerthu Allan