MRI Prostad ARRS Dull Seiliedig ar Ymarfer | Cyrsiau Fideo Meddygol.

ARRS Prostate MRI A Practice-Based Approach

pris rheolaidd
$ 25.00
pris gwerthu
$ 25.00
pris rheolaidd
Gwerthu allan
Pris yr uned

MRI Prostad ARRS Dull Seiliedig ar Ymarfer

Cwrs Fideo Llawn

BYDDWCH YN CAEL Y CWRS DRWY GYSYLLTIAD LAWRLWYTHO LIFETIME (CYFLYM CYFLYM) AR ÔL TALU

Dysgwch am y datblygiadau a'r technegau diweddaraf ym maes MRI y prostad sy'n tyfu'n gyflym - gan gynnwys y Diweddariad fersiwn 2 PI-RADS ™ a delweddu â phwysau T2 - i wella'ch sgiliau diagnostig. Wedi'i gyflwyno gan arbenigwyr pwnc enwog, mae'r Cwrs Ar-lein hwn yn cynnig mewnwelediadau blaengar i therapïau ffocal sy'n dod i'r amlwg, peryglon tebygol, a llawer mwy.

Ennill credyd ar eich cyflymder eich hun trwy Fehefin 30, 2022 a parhau i gyrchu'ch fideos tan Orffennaf 1, 2026. Gweler isod am ganlyniadau dysgu a rhestr o fodiwlau a darlithoedd unigol. 

Canlyniadau Dysgu a Modiwlau

Ar ôl cwblhau'r rhaglen hon byddwch yn gallu:

 • gwahaniaethu rhwng canserau prostad sylweddol ac ansylweddol a chanlyniadau clinigol
 • adolygu cydrannau a ddefnyddir amlaf mewn arholiad MRI prostad amlarametrig
 • nodi ymddangosiad prostad arferol, endidau anfalaen, tiwmorau gradd isel, a chanserau “sylweddol” gydag MRI amlarametrig
 • cymhwyso DWI ac ymddangosiad ensym sy'n trosi angiotensin yng nghyd-destun yr archwiliad fel cymorth i bennu arwyddocâd clinigol canfyddiad
 • gwerthfawrogi'r opsiynau sy'n esblygu'n gyflym ar gyfer opsiynau biopsi wedi'u targedu a thriniaeth ffocal
 • cydnabod yr ystod eang o leoliadau clinigol lle gall MRI fod yn offeryn diagnostig pwerus: sgrinio, gwyliadwriaeth weithredol, llwyfannu, adnabod ailddigwyddiad, cynllunio triniaeth, a gwerthuso ymateb i driniaeth.

Modiwl 1

 • Cyflwyniad—Jelle Barentsz, MD, PhD
 • Cefndir Canser y Prostad (Epidemioleg a Phatholeg) -Theodorus van der Kwast, MD
 • Opsiynau Diagnosis a Thriniaeth Canser y Prostad—Peter Pinto, MD 
 • Technegau MR (1.5 T vs 3 T, dewis coil, paratoi cleifion) -Rajan Gupta, MD 

Modiwl 2

 • Delweddu â phwysau T2 - Canserau Anatomeg, Llwyfannu a TZ—Daniel Margolis, MD
 • MRI Multiparametrig y Prostad - Delweddu â Phwysiad Trylediad—Masoom Haider, MD
 • MRI wedi'i Wella â Chyferbyniad Dynamig—Sadhna Verma, MD
 • PI-RADS v.2—Jelle Barentsz, MD, PhD

Modiwl 3

 • Awgrymiadau a Peryglon yn MRI y Prostad—Andrew Rosenkrantz, MD
 • Ymgorfforiadau MRI mewn Sgrinio a Gwyliadwriaeth Weithgar—Antonio Carlos Westphalen, MD, PhD 
 • Delweddu a Rheoli Ailddigwyddiad—Adam Froemming, MD

Modiwl 4

 • Biopsi wedi'i Dargedu: Ymasiad Uwchsain yn erbyn MRI yn Bore—Peter Pinto, MD a Dan Sperling, MD
 • Therapïau Ffocal sy'n Dod i'r Amlwg—Jurgen Futterer, MD
Sel

Ddim ar gael

Wedi Gwerthu Allan