Camymddwyn a Rheoli Risg Radioleg ARRS 2020 | Cyrsiau Fideo Meddygol.

ARRS Radiology Malpractice and Risk Management 2020

pris rheolaidd
$ 25.00
pris gwerthu
$ 25.00
pris rheolaidd
Gwerthu allan
Pris yr uned

Camymddwyn a Rheoli Risg Radioleg ARRS 2020

Cwrs Fideo Llawn

BYDDWCH YN CAEL Y CWRS DRWY GYSYLLTIAD LAWRLWYTHO LIFETIME (CYFLYM CYFLYM) AR ÔL TALU

Mae'r cwrs hwn yn trafod yr amgylchedd camymddwyn meddygol cyfredol, gan ganolbwyntio ar faterion sy'n wynebu radiolegwyr diagnostig ac ymyriadol a hefyd yn tynnu sylw at gyfleoedd rheoli risg i bawb o fewn radioleg. Ariannwyd paratoi a chynhyrchu cyrsiau gan Ysgoloriaeth ARRS Berlin.

Ennill credyd ar eich cyflymder eich hun trwy Fehefin 4, 2023 a parhau i gyrchu'ch fideos tan Fehefin 5, 2030. Gweler isod am ganlyniadau dysgu a rhestr o fodiwlau.

Canlyniadau Dysgu a Modiwlau  

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, dylai'r dysgwr allu:

 • trafod sut mae'r amgylchedd camymddwyn meddygol o bosibl yn gyrru'r defnydd o ddelweddu meddygol
 • nodwch y rhesymau mwyaf cyffredin y mae radiolegwyr yn cael eu siwio
 • disgrifio disgwyliadau cymdeithasol newidiol ar gyfer cyfathrebu radiolegwyr o ganfyddiadau anarferol
 • categoreiddio'r honiadau camymddwyn meddygol mwyaf cyffredin yn erbyn radiolegwyr ymyriadol a gweithdrefnwyr radioleg eraill
 • amlinellu meini prawf a ddefnyddir gan gyfrifon a chymdeithasau proffesiynol i ganiatáu ac arwain tystiolaeth arbenigol
 • amlinellu camau allweddol achos cyfreithiol camymddwyn meddygol

Modiwl 1

 • Gwahanu Ffaith oddi wrth Ffuglen

Modiwl 2

 • Canfyddiad a Dehongliad: Nid yw “Miss” bob amser yn golygu Camymddwyn

Modiwl 3

 • Lliniaru Risg Camymddwyn trwy Gyfathrebu Gwell

Modiwl 4

 • Cydsyniad a Chymhlethdodau Gwybodus: Ystyriaethau Camymddwyn

Modiwl 5

 • Y Tyst Arbenigol: Ffrind, Elyn, neu Chi?

Modiwl 6

 • Rydych chi wedi cael eich Enwi mewn Achos Cyfreithiol: Beth i'w Ddisgwyl
Sel

Ddim ar gael

Wedi Gwerthu Allan