Systemau Talu Radioleg ARRS Y Presennol a'r Dyfodol | Cyrsiau Fideo Meddygol.

ARRS Radiology Payment Systems Present and Future

pris rheolaidd
$ 25.00
pris gwerthu
$ 25.00
pris rheolaidd
Gwerthu allan
Pris yr uned

Systemau Talu Radioleg ARRS Y Presennol a'r Dyfodol

Cwrs Fideo Llawn

BYDDWCH YN CAEL Y CWRS DRWY GYSYLLTIAD LAWRLWYTHO LIFETIME (CYFLYM CYFLYM) AR ÔL TALU

Mae systemau talu meddygon yn trosglwyddo'n gyflym o fodelau ffi am wasanaeth ar sail cyfaint i fodelau talu amgen newydd sy'n seiliedig ar werth. Er mwyn gwneud y gorau o'u perfformiad ariannol, rhaid i arferion radioleg lwyddo yn y ddwy system, yn aml ar yr un pryd. Bydd y cwrs hwn yn tynnu sylw at egwyddorion a strategaethau i lywio'r cyfnod hwn o newid cyflym yn y ffordd orau bosibl.

Dysgu a ennill credyd ar eich cyflymder eich hun gyda mynediad diderfyn i'r cwrs hwn trwy Fehefin 22, 2020. Gweler isod am ganlyniadau dysgu a rhestr o fodiwlau a darlithoedd unigol.

Canlyniadau Dysgu a Darlithoedd

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, dylai'r dysgwr allu; datblygu a mireinio dulliau i optimeiddio refeniw cyfreithlon o dan systemau talu-am-wasanaeth cyfredol a systemau talu sy'n seiliedig ar werth sy'n dod i'r amlwg; goresgyn rhwystrau i weithredu codio ICD-10; dehongli beth mae deddfwriaeth ddiweddar MACRA yn ei olygu ar gyfer arferion radioleg a siartio llwybr gweithredu ar gyfer cydymffurfio â model talu ar sail MIPS a llwyddo ynddo; disgrifio metrigau y bydd radiolegwyr yn cael eu sgorio cyn bo hir; nodi llwybrau gweithredol i sicrhau bod gwybodaeth glinigol berthnasol yn cael ei chasglu'n briodol; a defnyddio offer cefnogi penderfyniadau clinigol mewn modd strategol a phragmatig, gan sicrhau cydymffurfiad a chefnogaeth reoleiddiol briodol i holl randdeiliaid y system iechyd critigol.

 

  • Optimeiddio Refeniw—Margaret Fleming, MD
  • Modelau Taliad Newydd—Richard Duszak, Jr., MD 
  • Rheoli Defnydd a Chefnogaeth Penderfyniadau Clinigol—Keith Hentel, MD 
Sel

Ddim ar gael

Wedi Gwerthu Allan