Adolygiad Bwrdd Gofal Critigol CHEST Yn ôl y Galw 2019 | Cyrsiau Fideo Meddygol.

CHEST Critical Care Board Review On Demand 2019

pris rheolaidd
$ 40.00
pris gwerthu
$ 40.00
pris rheolaidd
Gwerthu allan
Pris yr uned

BYDDWCH YN CAEL Y CWRS DRWY GYSYLLTIAD LAWRLWYTHO LIFETIME (CYFLYM CYFLYM) AR ÔL TALU

 Adolygiad Bwrdd Gofal Critigol CHEST Yn ôl y Galw 2019

Pynciau a Siaradwyr:

 

Anhwylderau Cardiofasgwlaidd

Sganio Uwchsain Gofal Critigol

Anhwylderau'r Gastroberfeddol

Anhwylderau hematologig ac Oncolegol

Clefydau Heintus

Anhwylderau Niwrolegol

Clefyd yr Ysgyfaint

Anhwylderau Arennol, Endocrin, a Metabolaidd

Ymchwil, Gweinyddiaeth a Moeseg

Llawfeddygaeth, Trawma, a Thrawsblannu

 

Sel

Ddim ar gael

Wedi Gwerthu Allan