Niwroradioleg Gwyddoniaeth CME a Radioleg Ymyrraeth 2020 | Cyrsiau Fideo Meddygol.

CME Science Neuroradiology and Interventional Radiology 2020

pris rheolaidd
$ 65.00
pris gwerthu
$ 65.00
pris rheolaidd
Gwerthu allan
Pris yr uned

Niwroradioleg Gwyddoniaeth CME a Radioleg Ymyrraeth 2020

BYDDWCH YN CAEL Y CWRS DRWY GYSYLLTIAD LAWRLWYTHO LIFETIME (CYFLYM CYFLYM) AR ÔL TALU

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i ddarparu'r offer i gyfranogwyr wella sgiliau dehongli gan ddefnyddio'r technolegau delweddu diweddaraf. Bydd darlithoedd ac achosion yn ymdrin â thechnegau a phrotocolau ymarfer ar sail tystiolaeth ar gyfer gwell cywirdeb diagnostig mewn Niwroradioleg.

Amcanion Addysgol

Ar ddiwedd y gweithgaredd hwn, dylai'r cyfranogwyr allu yn well:

• Disgrifiwch yr anatomeg a'r protocolau delweddu sy'n angenrheidiol i ddod i ddiagnosis o glefydau mewngreuanol.

• Integreiddio gwybodaeth a gyflwynir yn y cwrs hwn i ymdrechion i wella sgiliau delweddu'r cyfranogwyr.

Cyfadran

Huy M. Do, MD

  • Ardystiad y Bwrdd: Radioleg, Bwrdd Radioleg Israel (1991)
  • Preswyliad: Canolfan Feddygol Sheba (1991) Israel
  • Addysg Feddygol: Ysgol Feddygaeth Sackler Prifysgol Tel Aviv (1987) Israel
  • Interniaeth: Canolfan Feddygol Hasharon Golda (1986) Israel

Mae Dr. Huy Do yn Niwroradiolegydd Ymyriadol yng Nghanolfan Feddygol Stanford ac yn Athro Radioleg a Niwrolawdriniaeth yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Stanford. Mae ei ymchwil wedi'i dargedu at ddeall effeithiolrwydd fertebroplasti fel triniaeth ar gyfer toriadau cywasgiad asgwrn cefn poenus, datblygu deunyddiau embolig ar gyfer AVM a embolization tiwmor, therapi ymlediad, a thriniaeth strôc acíwt.

Mae Dr. Do wedi ysgrifennu llawer o gyhoeddiadau a phenodau llyfrau a adolygwyd gan gymheiriaid ac fe'i dyfarnwyd gan Gymdeithas Niwroradioleg America a Chymdeithas Radioleg Sbîn America am bapurau y mae wedi'u cyflwyno'n genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae hefyd wedi derbyn sawl gwobr a rhagoriaeth gan gynnwys Cymrodoriaeth Academaidd Ymchwil Radioleg GE / AUR. Yn ogystal, mae wedi gwasanaethu fel Seneddwr ar Senedd Cyfadran Ysgol Feddygaeth Prifysgol Stanford, ac ar Bwyllgor Gweithredol Cymdeithas Llawfeddygaeth Niwro-driniaethol.

Derbyniodd Dr. Do ei radd feddygol o Ysgol Feddygol Warren Alpert ym Mhrifysgol Brown.

Pynciau Cwrs:

Niwroradioleg a Radioleg Ymyriadol - Huy M. Do, MD

- Triniaeth Endofasgwlaidd ar gyfer Strôc Acíwt

- Cysyniadau Cyfredol mewn Triniaeth Endofasgwlaidd Aneurysm yr Ymennydd: Gwyro Llif a Thu Hwnt

- Camffurfiadau Fasgwlaidd ac Anomaleddau CNS / Pen a Gwddf

- Therapïau Ymyriadol ar gyfer Clefyd Metastatig Fertebrol

• Dyddiad rhyddhau: Gorffennaf 23, 2020

Sel

Ddim ar gael

Wedi Gwerthu Allan