Meddygaeth Electrodiagnostig ac Anhwylderau Niwrogyhyrol - Dull Seiliedig ar Achos 2020 | Cyrsiau Fideo Meddygol.

Electrodiagnostic Medicine and Neuromuscular Disorders – A Case-Based Approach 2020

pris rheolaidd
$ 50.00
pris gwerthu
$ 50.00
pris rheolaidd
Gwerthu allan
Pris yr uned

Meddygaeth Electrodiagnostig ac Anhwylderau Niwrogyhyrol - Dull Seiliedig ar Achos 2020

Adolygiad Arbenigedd Oakstone

Adolygiad awdurdodol, darluniadol o afiechydon sy'n effeithio ar y system nerfol ymylol, gan gynnwys dulliau diagnostig, rheoli cleifion, ac arferion gorau.

BYDDWCH YN CAEL Y CWRS DRWY GYSYLLTIAD LAWRLWYTHO LIFETIME (CYFLYM CYFLYM) AR ÔL TALU

Disgrifiad

Archwilio'r Dulliau Cyfredol

Mae'r cwrs CME hwn mewn meddygaeth electrodiagnostig yn cynnwys 35 darlith awr o hyd sy'n canolbwyntio ar ystod eang o afiechydon nerf ymylol. Mae'r adrannau allweddol yn cynnwys syndromau ffocal, anhwylderau cyffredinol, afiechydon niwronau motor, polyneuropathïau, anhwylderau cyffordd niwrogyhyrol, myopathïau a phynciau arbennig. Meddygaeth Electrodiagnostig ac Anhwylderau Niwrogyhyrol - Adolygiad Cynhwysfawr yn ymgorffori enghreifftiau cleifion i ddangos cyflwyniadau nodweddiadol ac annodweddiadol, a bydd yn eich helpu i wella:

 • Cymhwyso arferion gorau ar gyfer gwerthuso cleifion sy'n cyflwyno cwynion niwrogyhyrol gwirioneddol neu a amheuir
 • Cydnabod anhwylderau niwrogyhyrol clasurol, posibl ac annhebygol yn ôl symptomau clinigol
 • Aseswch yr angen am brofion labordy, astudiaethau electrodiagnostig, delweddu, a biopsïau cyhyrau a nerfau i sefydlu diagnosis
 • Darluniwch reolaeth effeithiol ar niwropathïau poenus
 • Strategaethau amlinellol i ddarparu'r gofal gorau posibl i gleifion ag anhwylderau niwrogyhyrol

Dyddiad y Rhyddhad Gwreiddiol: Tachwedd 30, 2020
Dyddiad Daw Credydau i ben: Tachwedd 30, 2023

Amcanion Dysgu

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, dylech allu:

 • Disgrifiwch yr agwedd ddiagnostig tuag at glaf sy'n cyflwyno gyda myotonia
 • Trafodwch y profion diagnostig a ddefnyddir ar gyfer syndromau ffocal
 • Esboniwch arwyddion a symptomau clasurol sglerosis ochrol amyotroffig
 • Gwahaniaethwch rhwng syndrom Guillain-Barré a niwropathïau eraill a gafwyd
 • Nodi'r gwahaniaethau rhwng myopathïau metabolaidd a myopathïau mitochondrial
 • Esboniwch y dull electrodiagnostig tuag at y claf â gwendid cyffredinol
 • Cymharwch niwropathïau a geir mewn clefyd systemig â'r rhai a geir mewn canser
 • Rhestrwch ddynwarediadau niwrogyhyrol a geir yn gyffredin

Cynulleidfa Fwriedir

Dyluniwyd y gweithgaredd addysgol hwn ar gyfer niwrolegwyr, ffisiatryddion (meddygon meddygaeth gorfforol ac adsefydlu), preswylwyr niwroleg a chymrodyr, preswylwyr PM&R a chymrodyr.

Pynciau a Siaradwyr:

 

Sel

Ddim ar gael

Wedi Gwerthu Allan