Cyfres Ar-lein EMG/NCS: Cyfrol II: Atlas Electronig o Donffurfiau Electromyograffig (2il Argraffiad) (Fideos)

EMG/NCS Online Series: Volume II: Electronic Atlas of Electromyographic Waveforms (2nd Edition) (Videos)

pris rheolaidd
$ 45.00
pris gwerthu
$ 45.00
pris rheolaidd
Gwerthu allan
Pris yr uned

Cyfres Ar-lein EMG/NCS: Cyfrol II: Atlas Electronig o Donffurfiau Electromyograffig (2il Argraffiad) (Fideos)

BYDDWCH YN CAEL Y CWRS DRWY GYSYLLTIAD LAWRLWYTHO LIFETIME (CYFLYM CYFLYM) AR ÔL TALU

 286 ffeil MP4

Awdur (on)  : Paul E. Barkhaus, MD; Sanjeev D. Nandedkar, Ph.D.

Mae asesu'r signalau EMG yn brofiad clyweledol. Mae un yn dysgu am annormaleddau'r signalau EMG trwy eu gwylio'n fflachio ar y sgrin diaplay, trwy wrando ar eu sain a thrwy wylio arbenigwr yn trin yr offeryn i gael y wybodaeth a ddymunir. Problem fawr yw argaeledd signalau EMG i astudio yn hamdden. Mae rhai labordai wedi defnyddio recordwyr tâp ar gyfer archifo signalau EMG, mae eraill wedi paratoi tapiau fideo rhagorol. Mae CASA bellach wedi defnyddio'r dechnoleg amlgyfrwng i ddod â'r cleifion, yr arbenigwr a'r offeryn atoch chi.

Mae naw cryno ddisg yr ail argraffiad estynedig bellach ar gael. Mae'n cynnwys 4 adran: (1) Offeryniaeth, (2) Gweithgaredd Mewnosodol a Digymell, (3) Dadansoddi Potensial Gweithred Unedau Modur, a (4) Patrwm Ymyrraeth / Recriwtio. Mae pob pwnc yn dechrau gyda darlith fanwl sy'n disgrifio ffisioleg, patholeg, adnabod tonffurf a nodweddu, dulliau ar gyfer dal y potensial, dehongli ac adrodd. Mae'r dulliau'n cynnwys y rhai a ddefnyddir yn yr arholiad EMG arferol, yn ogystal â dadansoddiad meintiol soffistigedig. Yn y gweithdai, byddwch yn gweld yr awduron yn arddangos y technegau gan ddefnyddio signalau a gofnodwyd mewn pynciau arferol, ac mewn cleifion ag amrywiaeth o glefydau niwrogyhyrol. Bydd y dechnoleg electronig yn rhoi'r teimlad i chi fel petaech mewn labordy go iawn gyda chlaf go iawn wedi'i astudio gydag offeryn go iawn gan fod yr awduron yn addysgu dadansoddiad signal EMG yn systematig.

* 20+ awr o gyfarwyddyd
* 59 o ddarlithiau
* Dadansoddiad o 227 o signalau mewn gweithdai

Sel

Ddim ar gael

Wedi Gwerthu Allan