ACC EP SAP 2019 (Rhaglen Hunan-asesu Electroffisioleg) | Cyrsiau Fideo Meddygol.

ACC EP SAP 2019 (Electrophysiology Self-Assessement Program)

pris rheolaidd
$ 100.00
pris gwerthu
$ 100.00
pris rheolaidd
Gwerthu allan
Pris yr uned

SAP EP SAP 2019

(Rhaglen Hunan-asesu Electroffisioleg Coleg Cardioleg America)

fformat: Fideos + Ffeiliau Sain + PDF

BYDDWCH YN CAEL Y CWRS DRWY GYSYLLTIAD LAWRLWYTHO LIFETIME (CYFLYM CYFLYM) AR ÔL TALU

Nawr yn cynnig y CMP ar gyfer Arrhythmias Cardiaidd ac Electroffisioleg!

Mae EP SAP yn ymdrin â holl faes electroffisioleg gardiaidd glinigol, ac mae'n adnodd gwych ar gyfer:

Perffeithio'ch gwybodaeth am electroffisioleg.
Defnyddiwch EP SAP i nodi'ch bylchau mewn gwybodaeth, atgyfnerthu'ch gwybodaeth bresennol, a dysgu gwybodaeth newydd.

Cwrdd â'ch Opsiwn Asesu MOC.
Mae EP SAP bellach yn cynnig y Llwybr Cynnal a Chadw Cydweithredol (CMP), opsiwn newydd i gardiolegwyr sy'n dymuno cwrdd â'u gofyniad asesu MOC. Mae'r CMP yn integreiddio dysgu gydol oes ag asesu a dyma'r llwybr byrraf rhwng dysgu a chynnal eich cymwysterau. Dysgu mwy am y CMP.

Pasio'r Byrddau.
Defnyddiwch EP SAP i baratoi ar gyfer y Byrddau - dysgu am lasbrint ABIM, efelychu sefyll arholiad Bwrdd, ymarfer gyda channoedd o gwestiynau ar ffurf ABIM sy'n cynnwys rhesymeg, cyfeiriadau, a dolenni i destun cysylltiedig, dysgu o destun addysgol a darlithoedd, a nodi eich bylchau gwybodaeth fel y gallwch chi gynllunio astudiaeth ychwanegol.

 Cynulleidfa Darged

Mae'r gynulleidfa darged ar gyfer EP SAP yn cynnwys electroffisiolegwyr a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill sydd â diddordeb mewn electroffisioleg.

  Amcanion Dysgwyr

Ar ôl cwblhau'r gweithgaredd hwn, dylai dysgwyr allu:

 • Nodi bylchau mewn gwybodaeth ac astudiaeth darged i lenwi'r bylchau hynny wrth baratoi ar gyfer Arholiad Ardystio / Cynnal Ardystio ABIM mewn Electroffisioleg Cardiaidd Glinigol.
 • Adolygu a thrafod un neu fwy o'r canlynol i wneud y gorau o ansawdd a darpariaeth gofal clinigol sy'n berthnasol i'r arfer o electroffisioleg gardiaidd glinigol:
  • Canllawiau, argymhellion a phrotocolau clinigol ac ymarfer
  • Gwybodaeth ymchwil sy'n dod i'r amlwg a'i chymhwyso i ymarfer
  • Materion ansawdd a / neu gost gofal
  • Cydweithrediad a chyfathrebu amlddisgyblaethol ac amlddisgyblaethol
  • Strategaethau diogelwch cleifion
  • Gwella perfformiad
  • Cymhwysedd diwylliannol

Dyddiad Rhyddhau

Hwyr Ionawr 2019 ac yna rholio

 

Tabl Cynnwys EP SAP:

 1. Ffisioleg Sylfaenol, Anatomeg, Ffarmacoleg, a Geneteg
 2. Cysyniadau Craidd Arrhythmias Clinigol
 3. Bradycardias ac Anhwylderau Dargludiad
 4. Arrhythmias Atrïaidd
 5. Tachycardias uwch-gwricwlaidd
 6. Arrhythmias fentriglaidd
 7. Dyfeisiau Electronig Mewnblanadwy Cardiaidd
 8. Senarios a Syndromau Clinigol

 

Sel

Ddim ar gael

Wedi Gwerthu Allan