Patholeg Genhedlol-droethol 2020 | Cyrsiau Fideo Meddygol.

Genitourinary Pathology 2020

pris rheolaidd
$ 40.00
pris gwerthu
$ 40.00
pris rheolaidd
Gwerthu allan
Pris yr uned

BYDDWCH YN CAEL Y CWRS DRWY GYSYLLTIAD LAWRLWYTHO LIFETIME (CYFLYM CYFLYM) AR ÔL TALU

 Patholeg Genhedlol-droethol 2020

Pynciau a Siaradwyr:

 

  • Dynwaredwyr Anfalaen Canser y Prostad a Dynwarediadau Canser y Prostad yn Ddiniwed - Cristina Magi-Galluzzi, MD, PhD
  • Lesau Prostad gyda Phensaernïaeth Solid, Cribriform a Phapillary - Cristina Magi-Galluzzi, MD, PhD
  • Lesau Urothelial Papillary - Cristina Magi-Galluzzi, MD, PhD
  • Neoplasmau Tractyn Wrinaidd Cyffredin ac Anarferol - Cristina Magi-Galluzzi, MD, PhD
  • Neoplasmau Arennol Hen a Newydd gyda Cytoplasm Eosinoffilig - Cristina Magi-Galluzzi, MD, PhD
Sel

Ddim ar gael

Wedi Gwerthu Allan