Gwerthusiad Echocardiograffig Gulfcoast o Glefyd Rhydwelïau Coronaidd (Fideos + PDFs) | Cyrsiau Fideo Meddygol.

Gulfcoast Echocardiographic Evaluation of Coronary Artery Disease (Videos+PDFs)

pris rheolaidd
$ 15.00
pris gwerthu
$ 15.00
pris rheolaidd
Gwerthu allan
Pris yr uned

Gwerthusiad Echocardiograffig Gulfcoast o Glefyd Rhydwelïau Coronaidd (Fideos + PDFs)

 • Fformat: 1 Ffeil Fideo (fformat .mp4) + 1 ffeil PDF.

BYDDWCH YN CAEL Y CWRS DRWY GYSYLLTIAD LAWRLWYTHO LIFETIME (CYFLYM CYFLYM) AR ÔL TALU

Gwerthusiad ecocardiograffig o Glefyd Rhydwelïau Coronaidd

Gwerthusiad ecocardiograffig o Fideo Hyfforddi Clefyd Rhydwelïau Coronaidd Mae fideo wedi'i gynllunio i roi cyflwyniad i'r gwerthusiad 2D a Doppler o glefyd rhydwelïau coronaidd.

Hyd Fideo: 0: 56: 00

AMCANION

 • Nodi'r gwahanol dechnegau delweddu a delweddu ar gyfer gwerthuso clefyd rhydwelïau coronaidd.
 • Dangos dealltwriaeth o sut i berfformio delweddu adleisio ar gyfer cnawdnychiant myocardaidd.
 • Nodi cymhlethdodau cyffredin cnawdnychiant.
 • Mesur contractility LV.

GYNULLEIDFA TARGED

Sonograffwyr, meddygon, ymarferwyr nyrsio, PA neu weithwyr proffesiynol eraill sy'n ymwneud â pherfformio ecocardiograffeg oedolion. Gall cyfranogwyr meddyg gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i): Cardiolegwyr, anethesiolegwyr, Dwysyddion, Gofal Critigol, gofal sylfaenol, meddygaeth fewnol, ysbytai, radiolegwyr.

DATGANIAD DERBYN

Mae Sefydliad Uwchsain Gulfcoast wedi'i achredu gan y Cyngor Achredu Addysg Feddygol Barhaus (ACCME) i ddarparu addysg feddygol barhaus i feddygon.

Mae Sefydliad Uwchsain Gulfcoast yn dynodi'r deunydd parhaus hwn am uchafswm o 1.50 AMA PRA Categori 1 Credyd (au) ™. Dylai meddygon hawlio'r credyd sy'n gymesur â maint eu cyfranogiad yn y gweithgaredd yn unig.

Mae'r cwrs hwn hefyd yn cwrdd â gofynion CME / CEU ar gyfer ARDMS. Nodyn: Wrth gynnig yr oriau credyd CME a nodwyd uchod, ni fwriedir i weithgareddau ddarparu hyfforddiant nac ardystiad helaeth ar gyfer perfformiad neu ddehongliad arholiadau.

Pynciau / Llefarydd:

 • Swyddogaeth CAD a LV
 • Nifer yr achosion o CAD
 • Diffygion Darlif
 • Asesiad LV: Maint Ceudod / Trwch
 • Swyddogaeth Segmentol
 • Contractadwyedd
 • Mynegai Perfformiad Myocardaidd
 • Astudiaethau Achos Clinigol
Sel

Ddim ar gael

Wedi Gwerthu Allan