Sioc a Gorbwysedd Gulfcoast mewn Plant: Protocol RUSH (Fideos) | Cyrsiau Fideo Meddygol.

Gulfcoast Shock and Hypotension in Children: RUSH Protocol (Videos)

pris rheolaidd
$ 15.00
pris gwerthu
$ 15.00
pris rheolaidd
Gwerthu allan
Pris yr uned

Sioc a Gorbwysedd Gulfcoast mewn Plant: Protocol RUSH (Fideos)

Fformat: 1 Ffeil Fideo

BYDDWCH YN CAEL Y CWRS DRWY GYSYLLTIAD LAWRLWYTHO LIFETIME (CYFLYM CYFLYM) AR ÔL TALU

Sioc a Gorbwysedd mewn Plant: Protocol RUSH

Sioc a Gorbwysedd mewn Plant: Dyluniwyd Fideo Hyfforddi Protocol RUSH i ddarparu trosolwg ar gyfer defnyddio uwchsain ar gyfer sioc a gorbwysedd ar gleifion pediatreg mewn lleoliadau clinigol trawma, gofal critigol a meddygaeth frys.

Hyd Fideo: 00: 44: 00

AMCANION

  • Gwahaniaethwch y gwahanol fathau o sioc a gorbwysedd sy'n gysylltiedig ag uwchsain wrth erchwyn gwely ar gleifion pediatreg.
  • Arddangos y defnydd o uwchsain ar gyfer gwerthuso a gwneud diagnosis o sioc.
  • Nodi ymddangosiad uwchsain annormal arferol vs 'yr ysgyfaint, y galon, vena cava israddol, yr aorta, a'r gofod peritoneol.

GYNULLEIDFA TARGED

Meddygon, darparwyr lefel ganol, sonograffwyr, technolegwyr a nyrsys sy'n ymwneud â pherfformio arholiadau uwchsain pediatreg. Gall cyfranogwyr meddyg gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) argyfwng, gofal critigol, ysbyty, meddygaeth fewnol a gofal sylfaenol.

DATGANIAD DERBYN

Mae Sefydliad Uwchsain Gulfcoast wedi'i achredu gan y Cyngor Achredu Addysg Feddygol Barhaus (ACCME) i ddarparu addysg feddygol barhaus i feddygon.

Mae Sefydliad Uwchsain Gulfcoast yn dynodi'r deunydd parhaus hwn am uchafswm o 1.00 AMA PRA Categori 1 Credyd (au) ™. Dylai meddygon hawlio'r credyd sy'n gymesur â maint eu cyfranogiad yn y gweithgaredd yn unig.

Mae'r cwrs hwn hefyd yn cwrdd â gofynion CME / CEU ar gyfer ARDMS. Nodyn: Wrth gynnig yr oriau credyd CME a nodwyd uchod, ni fwriedir i weithgareddau ddarparu hyfforddiant nac ardystiad helaeth ar gyfer perfformiad neu ddehongliad arholiadau.

Pynciau / Llefarydd:

  • Gwerthuso Contractadwyedd ac Effeithiad y Galon
  • Gwerthusiad o'r Cava Vena Israddol, Diamedr ac Amrywiad
  • Gwerthusiad o Morison's Pouch; Arholiad FAST a Hylif Am Ddim
  • Gwerthusiad o'r Aorta Abdomenol; Diamedr
  • Gwerthuso Niwmothoracs; Effeithiau ac Edema Ysgyfeiniol
Sel

Ddim ar gael

Wedi Gwerthu Allan