Hippo AAPA PANCE / Adolygiad Bwrdd PANRE 2019 | Cyrsiau Fideo Meddygol.

Hippo AAPA PANCE/PANRE Board Review 2019

pris rheolaidd
$ 35.00
pris gwerthu
$ 35.00
pris rheolaidd
Gwerthu allan
Pris yr uned

BYDDWCH YN CAEL Y CWRS DRWY GYSYLLTIAD LAWRLWYTHO LIFETIME (CYFLYM CYFLYM) AR ÔL TALU

 Hippo AAPA PANCE / Adolygiad Bwrdd PANRE 2019

Pynciau a Siaradwyr:

 1. Cyflwyniad
2. Y System Cardiofasgwlaidd
3. Y System Ysgyfeiniol
4. Maethol y System gastroberfeddol
5. Y System Cyhyrysgerbydol
6. EENT (Llygaid, Clustiau, Trwyn a Gwddf)
7. Y System Atgenhedlu
8. Y System Endocrin
9. Y Systemau Genhedlol-droethol a Arennol
10. Y System Niwrolegol
11. Gwyddoniaeth Ymddygiad Seiciatreg
12. Y System Dermatologig
13. Y System Haematologig
14. Clefydau Heintus
15. Pynciau Tasg PA Perthnasol
16. Adran Bonws

Sel

Ddim ar gael

Wedi Gwerthu Allan