Adolygiad Ar-lein MOC 2020 Niwroleg Osler | Cyrsiau Fideo Meddygol.

Osler Neurology MOC 2020 Online Review

pris rheolaidd
$ 110.00
pris gwerthu
$ 110.00
pris rheolaidd
$ 795.00
Gwerthu allan
Pris yr uned

Adolygiad Ar-lein MOC 2020 Niwroleg Osler

BYDDWCH YN CAEL Y CWRS DRWY GYSYLLTIAD LAWRLWYTHO LIFETIME (CYFLYM CYFLYM) AR ÔL TALU

Disgrifiad

Mae'r adolygiad cynhwysfawr Niwroleg MOC Ar-lein hwn wedi'i gynllunio i'ch helpu chi i basio arholiadau eich bwrdd Niwroleg yn ogystal ag i ddiweddaru'ch sylfaen wybodaeth glinigol. Mae'r pwyslais ar feddyginiaeth ar sail tystiolaeth a safonau gofal sy'n berthnasol i'r bwrdd, gan ymgorffori cysyniadau a thriniaethau newydd. Mae'r cwrs yn cynnwys darlithoedd sy'n adolygu holl faes Niwroleg. O ganlyniad, mae'n darparu adolygiad da ar gyfer arholiadau ABPN MOC neu ar gyfer meddygon yn ymarferol sydd eisiau diweddariad trylwyr. Mae'r cwrs yn cynnwys darlithoedd didactig, trafod fignettes clinigol, cwestiynau wedi'u hymgorffori i'w trafod ar ddiwedd pob pwnc, a sesiynau cwestiwn ac ateb pwrpasol. Mae'r pwyslais ar feddyginiaeth ar sail tystiolaeth a safonau gofal sy'n berthnasol i'r bwrdd gan ymgorffori cysyniadau, canllawiau a thriniaethau newydd.

Amcanion

Ar ddiwedd y cwrs hwn dylai pob cyfranogwr allu:

  • Nodi a thrafod agweddau sy'n berthnasol yn glinigol o niwrogemeg, niwroffisioleg a niwroharmacoleg
  • Cydnabod a disgrifio'r holl anhwylderau niwrolegol mawr ac amrywiadau pwysig
  • Trafod anhwylderau datblygiadol a seiliau gwyddonol
  • Gwahaniaethu newidiadau ymddygiad a phersonoliaeth annormal
  • Disgrifiwch y defnydd o gyfryngau seicopharmacoleg priodol ar gyfer yr holl brif anhwylderau niwrologig a rhyngweithio pwysig
  • Nodi a chynllunio triniaeth ar gyfer alcoholiaeth a cham-drin sylweddau
  • Nodi a gwahaniaethu rhwng cyflyrau newidiol ymwybyddiaeth ac anhwylderau cof
  • Gweithredu strategaethau atal strôc cynradd ac eilaidd priodol

Pynciau a Siaradwyr:

Erik Ensrud, MD
Athro Cynorthwyol Niwroleg
OHSU

Cell Adar Anterior, Clefyd Cyhyrau / Myopathïau, Niwropathïau Ymylol, Cyffordd Niwrogyhyrol, MS, a Chlefydau Demyelinating, Spine a Cord Asgwrn Cefn, Trosolwg EMG, Niwropathïau Ffocal

Christopher Kramer, MD
Athro Cynorthwyol Niwroleg
Prifysgol Chicago

Gorbwysedd Mewngreuanol, Trawma'r Ymennydd a'r Cord Asgwrn Cefn, Enseffalopathi a Choma, Gofal Niwrocritical, Strôc Isgemig Acíwt, Hemorrhage Mewngreuanol

Brian Krause, MD
Seiciatrydd Ymarferol
Fort Royal, Virginia

Cam-drin Sylweddau, Anhwylderau Seiciatrig

Charles Marcuccilli, MD, PhD
Athro Cysylltiol Pediatreg
Prifysgol Chicago

Epilepsi, Cwsg ac EEG I-III, Anhwylderau Datblygiadol Heintiau, Niwrogemeg, a Niwrodrosglwyddyddion, Niwrogenetig

Muhammad Nashatizadeh, MD †
Athro Cynorthwyol Clinigol Niwroleg Prifysgol Kansas

Anhwylderau Symud I (Parkinsonism), Anhwylderau Symud II (Tremor / Myoclonus), Anhwylderau Symud III (Hyperkinetig), Syndromau Strôc, Trosolwg o Strôc, Anhwylderau Niwrocutaneous, Dementia ac Ataxia, Aphasia, Apraxia ac Agnosia, Anhwylderau Ymreolaethol, Niwrotocsicoleg Glinigol

Dwight Owens, MD
Athro Clinigol Cynorthwyol Seiciatreg Atodol
Ysgol Feddygaeth Morehouse

Seicopharmacoleg I a II

Sel

Ddim ar gael

Wedi Gwerthu Allan