Strôc a Chyflyrau Niwrolegol Cyffredin Eraill | Cyrsiau Fideo Meddygol.

Stroke and Other Common Neurological Conditions

pris rheolaidd
$ 45.00
pris gwerthu
$ 45.00
pris rheolaidd
Gwerthu allan
Pris yr uned

Strôc a Chyflyrau Niwrolegol Cyffredin Eraill

Gan Brifysgol Harvard 2021

BYDDWCH YN CAEL Y CWRS DRWY GYSYLLTIAD LAWRLWYTHO LIFETIME (CYFLYM CYFLYM) AR ÔL TALU

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys darlithoedd fideo gan niwrolegwyr byd-enwog a nyrsys niwrowyddoniaeth o Ysbyty Cyffredinol Massachusetts sy'n trafod pynciau mewn Niwroleg Fasgwlaidd a Niwroleg Gyffredinol.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu: 

- Cymhwyso'r wybodaeth a'r strategaethau diweddaraf i asesu achosion niwrolegol

- Diffinio opsiynau triniaeth ar gyfer cleifion sy'n cael strôc

- Penderfynu ar y wybodaeth berthnasol a chywir sydd ei hangen ar gyfer ymgynghoriad niwroleg

Disgrifiad o'r cwrs: 

Dewiswyd y pynciau yn y cwrs HMS CME Ar-lein hwn gyda'r pwrpas o dargedu'r gwahaniaeth cynyddol rhwng galw ac argaeledd niwrolegwyr a grymuso gweithwyr proffesiynol gofal iechyd i gynyddu eu lefel cysur wrth atgyfeirio, cydnabod a thrin cyflyrau niwrolegol.

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer meddygon, ysbytai, niwrolegwyr, dwysterwyr a nyrsys, a all ddewis darlithoedd sy'n berthnasol iddynt, neu gwblhau'r modiwl cyfan.

Pynciau a Siaradwyr:

 

Amlinelliad y cwrs: 

Rhan 1: Niwroleg Fasgwlaidd

Pwnc 1: Cyflwyniad i Syndromau Strôc Isgemig a Thriniaeth Acíwt
Pwnc 2: Therapi Strôc Endofasgwlaidd
Pwnc 3: Cymhwyso Graddfa Strôc NIH mewn Strôc Acíwt
Pwnc 4: Hemorrhage Mewngellol Digymell
Pwnc 5: Strôc Isgemig mewn Oedolion Ifanc
Pwnc 6: Rheoli Strôc Subacute
Pwnc 7: Ymosodiad Isgemig Dros Dro
Pwnc 8: Strôc a Dementia
Pwnc 9: Gofalu am Gleifion Strôc ar draws Gwahaniaethau Iaith
Pwnc 10: Rheoli Tymheredd wedi'i Dargedu
Pwnc 11: Optimeiddio Gofal Strôc: Chwalu'r Silos

Rhan 2: Niwroleg Gyffredinol

Pwnc 12: Anhwylderau Niwroddirywiol yn y Lleoliad Cleifion Mewnol
Pwnc 13: Niwroradioleg ar gyfer Di-Niwrolegwyr
Pwnc 14: Pendro
Pwnc 15: Statws Meddwl wedi'i Newid
Pwnc 16: Atafaeliadau
Pwnc 17: Llid yr ymennydd
Pwnc 18: Enseffalitis
Pwnc 19: Achosion Niwrologig Gwendid Cyffredinol

Sel

Ddim ar gael

Wedi Gwerthu Allan